Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів» цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://craftprize.com.ua/. Цей договір є публічним договором (публічною офертою), тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати і доставки Товару, повернення Товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

 

1. Визначення термінів

1.1. Договір – публічний договір (в тому числі електронний), згідно з яким Продавець продає Покупцю Товар (в тому числі на відстані) на умовах, що містяться в цьому Договорі.

1.2. Товар – предмет купівлі-продажу, який Покупець обрав на сайті Інтернет-магазину та на який оформив замовлення.

1.3. Інтернет-магазин – засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину: сайт Продавця https://craftprize.com.ua/, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованими Продавцем описами товарів за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Замовлення – вчинення Покупцем дій для оформлення купівлі-продажу товарів через Інтернет-магазин, що передбачають: обрання Товару; повідомлення Продавця про обраний Товар та дані Покупця, необхідні для укладення Договору та передачі Товару Покупцю; можливу попередню оплату Товару.

1.5. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності; фізична особа – підприємець; юридична особа.

1.6. Продавець – Фізична особа – підприємець Марченко Оксана Сергеевна. (ІПН  2857606409)

, що здійснює діяльність через Інтернет-магазин за адресою: м. Київ, вул. Ґарета Джонса, 11/2.

 

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Моментом укладення Договору та повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається:

1) момент заповнення та підтвердження Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення»;

2) момент здійснення Покупцем замовлення Товару в Інтернет-магазині і одночасної оплати (в порядку 100% передплати) Товару через платіжну систему «LiqPay» (https://www.liqpay.ua);

3) за бажанням Покупця - момент підписання Сторонами письмового договору в паперовій формі на умовах, що відповідають цьому Договору.

 

3. Оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму замовлення, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину (з можливістю наступного оформлення письмового договору в паперовій формі за бажанням Покупця).

Якщо Покупець уклав Договір шляхом розміщення замовлення за допомогою сайту Інтернет-магазину, Продавець зобов’язаний оперативно підтвердити отримання такого замовлення електронною поштою та/або в телефонному режимі.

(Прим. Відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» електронний документ (повідомлення) вважається отриманим суб’єктом електронної комерції у момент, коли такий документ (повідомлення) отриманий інформаційно-телекомунікаційною системою суб’єкта).

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. П.І.П. або найменування Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3. контактний телефон;

3.3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в у формі замовлення, зробленого Покупцем, на сайті Інтернет-магазину.

3.4. Якщо будь-якій із Сторін для виконання Договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у другої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець має право відмовитися від Договору (розірвати Договір) в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Покупця у визначеному цим Договором порядку.

3.5. При оформленні замовлення через оператора Продавця в телефонному режимі Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в пунктах 3.3-3.4 цього Договору.

3.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

3.7. Покупець, який помилково зробив замовлення, може відмовитись від такого замовлення (і Договору) шляхом обміну/ повернення протягом 14 днів якщо товар не виготовлений за індивідуальним замовленням або з нанесенням ваших персональних даних

3.8. У разі тимчасової відсутності у Продавця Товару на момент здійснення замовлення та неможливості передачі Товару Покупцю / для доставки Покупцю у визначений цим Договором строк  Продавець електронною поштою та в телефонному режимі негайно повідомляє Покупця про це, а також про те, коли такий Товар буде в наявності та в який строк можлива передача такого Товару для доставки Покупцю.

Якщо після повідомлення Продавця про тимчасову відсутність Товару Покупець відмовляється від передачі Товару у більш пізній термін, ніж передбачений цим Договором, Договір вважається розірваним, а сплачена Покупцем передоплата підлягає поверненню на вказаний Покупцем банківський рахунок Покупця у семиденний строк.

3.9. Укладаючи Договір Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цього Договору;

б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу своїх персональних даних в обсязі та з метою, що необхідні для виконання цього Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для обміну будь-якими документами. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Покупцю відомий і зрозумілий.

4. Ціна і доставка Товару

4.1 Ціни на Товар визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товар вказані на сайті Інтернет-магазину у гривнях без урахування ПДВ. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в рубриці «Оплата» форми замовлення.

4.2 Ціни на Товар можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна Товару, вартість якого оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4.  У разі надходження відповідного запиту від Покупця Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця, повідомивши про це останнього електронною поштою або в телефонному режимі через оператора Інтернет-магазину.

4.5. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на банківський рахунок Продавця.

4.6. Доставка здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в рубриці «Доставка» форми замовлення. Продавець передає Товар для доставки кур’єром або через службу доставки (перевізника) невідкладно, але не пізніше обумовленого терміну укладення Договору.

4.7. У разі обрання Покупцем способу доставки через службу доставки (перевізника) приймання-передача Товару здійснюється шляхом передачі обраній Покупцем службі доставки (перевізнику) після попереднього огляду та перевірки представниками служби доставки (перевізника) Товару на предмет кількості, комплектності, цілісності і непошкодженості. Пакування Товару має забезпечувати його надійне збереження.

4.8. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару кількісним і якісним характеристикам (найменування, кількість, комплектність, цілісність і непошкодженість Товару).

4.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить від Продавця до Покупця: 1) з моменту приймання-передачі Товару за місцезнаходженням Продавця у разі самостійного вивезення Покупцем Товару; 2) з моменту передачі кур’єром Товару Покупцю (для м. Києва); 3) з моменту передачі Продавцем Товару службі доставки (перевізнику), обраній Покупцем.  Після передачі Продавцем належно оглянутого цілого і непошкодженого Товару службі доставці (перевізнику), обраній Покупцем, усі подальші претензії щодо випадкового знищення або пошкодження Товару Покупець пред’являє до служби доставки (перевізника).

 

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку особисту інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, та для виконання замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товар (окрім уже оплаченого Товару) в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх опублікування.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 Повідомити Продавцю усі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця і достатні для доставки Покупцю замовленого Товару.

5.4. Покупець має право:

5.4.1 Отримати якісний та комплектний Товар, що відповідає опису, розміщеному на сайті Інтернет-магазину.

5.4.2 На повернення Продавцю та/або заміну Товару у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5.4.3 На повернення сплачених за Товар коштів у разі відмови від Договору у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

6. Повернення Товару та/або коштів за Товар

6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцеві коштів, сплачених за  Товар належної якості, здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1 Договору та чинним законодавством України.

6.3. Вартість Товару належної якості, поверненого Покупцем Продавцю відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України, підлягає поверненню Покупцю шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом гарантійного строку (якщо такий встановлено на Товар) недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (в т.ч. за бажанням Покупця має нестандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектацію та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально визначені характеристики, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик від тих, що вказані в Інтернет-магазині.

6.8. Повернення Товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті Інтернет-магазину в розділі «Контактна інформація» та в реквізитах цього Договору.

7. Відповідальність

7.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.2. Продавець не несе відповідальності за збитки Покупця або третіх осіб, які є наслідком неналежного використання, зберігання, монтажу Товару.

7.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, повинна негайно повідомити про це другу Сторону.

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


9. Інші умови

9.1. Цей Договір укладений на території України та діє відповідно до чинного законодавства України. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до суду відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, якщо це передбачено цим Договором. У всіх інших випадках зміни до Договору можуть бути внесені лише за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.4. Акцептом Договору або реєстрацією на сайті https://craftprize.com.ua/ (заповненням реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю, можуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну пошту Покупця, а також відправляти sms-повідомлення.

У випадку небажання отримувати будь-яку розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову або електронну адресу Продавця.

9.5. Повідомлення (в тому числі замовлення, запити, претензії тощо), направленні Покупцем зі своєї електронної пошти, вказаної при оформленні замовлення, на електронну пошту Продавця, вказану в цьому Договорі або на веб-сайті Інтернет-магазину, вважаються офіційними письмовими повідомленнями Покупця, направленими Продавцю, та прирівнюються до письмових повідомлень, здійснених за допомогою поштового зв’язку.

9.6. Повідомлення, направленні Продавцем зі своєї електронної пошти, вказаної в цьому Договорі або на веб-сайті Інтернет-магазину, на електронну пошту Продавця, вказану при оформленні замовлення, щодо будь-якої інформації про Товар, про підтвердження замовлення, про відмову від (розірвання) Договору та пов’язані з відповідями на претензії Покупців щодо Товару  вважаються офіційними письмовими повідомленнями Продавця, направленими Покупцю, та прирівнюються до письмових повідомлень, здійснених за допомогою поштового зв’язку.

9.7. Вважається, що Покупець, який оформив замовлення на Товар, отримав про Товар (під час особистої зустрічі, електронною поштою, в телефонному режимі) всю необхідну інформацію, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів». Покупець має право додатково отримати інформацію про Товар шляхом обміну повідомленнями з Продавцем в порядку, передбаченому пунктами 9.5 -9.6 цього Договору, у будь-який час протягом року після придбання Товару.

9.8. Усі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП МАРЧЕНКО О.С.

 

Електронна пошта: info@craftrize.com.ua

Тел. (067) 3246664

 

 

 

Закон України «Про електронну комерцію»

Стаття 13

3. Продавець (виконавець, постачальник), надавач платіжних послуг, оператор платіжної системи або інша особа, яка отримала плату за товар, роботу, послугу відповідно до умов електронного договору, повинні надати покупцеві (замовнику, споживачу) електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.

{Частина третя статті 13 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022}

Стаття 11

7. Електронний договір укладається і виконується в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства.

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) або електронний договір повинні містити інформацію щодо можливості отримання стороною такої пропозиції або договору у формі, що унеможливлює зміну змісту.

Якщо покупець (споживач, замовник) укладає електронний договір шляхом розміщення замовлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, продавець (виконавець, постачальник) зобов’язаний оперативно підтвердити отримання такого замовлення.

Замовлення або підтвердження розміщення замовлення вважається отриманим у момент, коли сторона електронного договору отримала доступ до нього.

11. Покупець (замовник, споживач) повинен отримати підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа у момент вчинення правочину або у момент виконання продавцем обов’язку передати покупцеві товар.

Підтвердження вчинення електронного правочину повинно містити такі відомості:

умови і порядок обміну (повернення) товару або відмови від виконання роботи чи надання послуги;

найменування продавця (виконавця, постачальника), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо товару, роботи, послуги;

гарантійні зобов’язання та інформація про інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару або з виконанням роботи чи наданням послуги;

порядок розірвання договору, якщо строк його дії не визначено.